GEDRAG:

De DISC® Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse psychologische motivatoren meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

DRIJFVEREN:

Waarom doen we de dingen die we doen? Waar komt iemand zijn bed voor uit? Waar knapt hij op af? Welke prikkels zijn er nodig om voldoening uit werk te halen? Het antwoord ligt in voor een belangrijk deel in iemands innerlijke motivatoren, ook wel drijfveren genoemd. Inzicht in en begrip voor wat iemand drijft levert belangrijke informatie op. De bevrediging van innerlijke motivatoren helpt bij het ontwikkelen van ons potentieel. Hoe meer de passies en interesses worden gestimuleerd in de werkomgeving, des te groter de kans dat we (van)zelf de stappen zal zetten om (top)prestaties te leveren.