Het vastleggen van heldere verwachtingen inzake het proces en contactmomenten.