Privacy Statement

Algemeen
Talent for Professionals brengt talentvolle Professionals op academisch niveau met opdrachtgevers samen. Wij beschikken over informatie van zowel Professionals als Opdrachtgevers. Talent for Professionals garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij gegevens alleen na toestemming van betrokkenen worden verstrekt. Talent for Professionals betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van onze website. Talent for Professionals is transparant over de informatie die wij bewaren over Professionals en Opdrachtgevers. Er kan door betrokkenen om inzage, verzoek voor wijziging of verwijdering van gegevens worden van de gegevens worden gevraagd.

Website
Talent for Professionals blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt dan ook geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt geanonimiseerd bijgehouden en bewaard het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Met behulp van deze informatie kan Talent for Professionals de website blijven optimaliseren.

Disclaimer

Algemeen
Talent for Professionals staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 62784374

Talent for Professionals heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. Tevens behoudt Talent for Professionals te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Talent for Professionals kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Talent for Professionals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de hierop verstrekte informatie. Talent for Professionals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht aard en omvang van de schade en ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid, die het gevolg is van het gebruik van deze website, de hierop verstrekte informatie en van beslissingen die hierop zijn gebaseerd uitgaande van de juistheid van deze informatie, ook als deze incorrect en of incompleet is. Talent for Professionals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Talent for Professionals worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Talent for Professionals.

Auteursrechten
De auteursrechten van alle teksten, afbeeldingen en informatie op deze website rusten bij Talent for Professionals. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Talent for Professionals omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoelt in art 15 Auteurswet worden voorbehouden. Het Nederlands Recht is van toepassing.